EX a facebookon
MEGRENDELÉS / ELŐFIZETÉS
galéria / fórum Galéria Fórum
ÚJ Symposion
EX
Támogatók


PLPI
2024. július 21. | Dániel, Daniella, Lőrin napjaAKTUÁLIS SZÁM:1274213. látogató
Aktuális EX címlapajánlás

 

Már

kapható

Tanácstalan köztársaság

című

számunk!

Együtt 1914

Láng Orsolya

versei

2013. december 20.
AZ ELSŐ ALKALOM

 

 

Amikor benyitottál, hogy megnézd, elkészült-e már,

úgy ült a kádban, ahogyan magára hagytad.

A kihűlt vízben remegett, mert félt,

hogy visszavonhatatlan gyűrűket képez maga körül.

 

Később, ugyanő, ájultan dőlt karodba, amikor

megmutattad neki felülről a várost,

hová rakódik a korom és a por,

a tetők gerincét, hidak fényeit,

ahonnan a struktúra csak textúrának látszik.

 

Ártalmatlan dolgok.

Tudtad, mit teszel.

Szinte lehetetlen kiállni próbájukat.

 

De nem lehetett őt megmenteni,

nem akart megtisztulni és nem akarta megállni a helyét.

Tiszta volt és erős.

Nem tudta, mit tesz.

 

 

 

 

1914

 

 

Tolstoj Háboru és béke

érdekes, aktuális könyv

három kötetben, füzve

12 korona

 

Harctéri fölvételeket

tessék bemutatni bármely nap

délelőtt 10 és 12 óra között

az Érdekes Ujság szerkesztőségében,

ahol azokat, ha érdekesek

és reprodukcióra alkalmasak,

bármily mennyiségben megveszek.

 

Oly fennkölt lelkü nemesszivű úrnőhöz fordulok,

ki egy, őt megértő lélek hiányában

művelt lelkű leányomat

saját gyermekeként magához fogadná

s gondoskodna továbbtanittatásáról.

Leányom gyönyörűen hegedül, zongorázik,

gimnáziumi tanulmányait magánuton

mostani viszonyok közt meg kellett szakitania,

mert özvegy létemre nem tudom tanittatni.

Édes anya kérését megértő idősebb úrnő leveleit kérem.

 

Gyermekpszichologus

gyermekeket gyógypedagógiai és

gyógypszichológiai nevelésre elfogad.

 

Hrabovszky Emil póttartalékos Feldkanonen regiment No. 17,

Munitions Kolonne No. 1, Przemysl mellett szeptember közepén

megbetegedvén, mozgó kórházba adatott,

azóta életjelt magáról nem adott, hivatalosan sem tudnak róla.

Aki valamit tud, kérjük értesitse özv. Hrabovszkynét.

 

Uj gyászruha és pongyola eladó

vasárnap is.

 

Katonák életmentője

golyó- és szuronnyal szemben

a többszörösen kipróbált

acélpáncél mell- és hasvédő.

Hordása észrevehetetlen és kényelmes.

 

Műkezet óhajtana beszerezni

Bolyák Lajos munkás, akinek

egyik karját gránát szakította le

a szerb harctéren.

Péterváradon operálták.

Nős, 3 gyermek apja.

Kéri a jószívű embereket, segítsék meg őt annyira,

hogy egy műkezet vehessen magának.

 

Műlábakat teljes járóképességgel készítek,

melynek üdvös előnyei rajtam megtekinthetők.

 

Hotel Pension Széphelyi Abbázia

új 50 szobás magyar ház

2 percre a Kurparktól és mólotól.

Jelenti, hogy tekintettel a viszonyokra,

pensio-árait mélyen leszállította.

Katonatiszteknek és hozzátartozóiknak

napi teljes pensiót 5 koronáért ad.

 

Elegáns batárok,

zsalusok, szánkók, esterházyak,

különféle lószerszámok eladók.

 

Melyik disztingvált, fiatal, lehetőleg szőke urinő

fogadná el tisztességes ismeretségét egy 29 éves

disztingvált tisztviselőnek?

 

Magyar honosság megszerzése céljából

keres 37 éves tanitó örökbefogadót.

 

Sebesülteknek a legháládatosabb ajándék

a könnyen kezelhető és kitünő hangu

Varázs-fuvola,

melyen egy órai gyakorlás után

bárki azonnal játszhatja kedvenc nótáit.

 

A legaktuálisabb könyv!

Most jelent meg!

Páris ostroma 1870–71: Sarcey műve.

Ez a könyv érdekesség dolgában

fölér egy mesteri regénnyel, pedig

nem is regény, hanem igazság.

 

Örökbe adnék egy egészséges

hat éves kis leányt

jobb családhoz.

 

Tábori hálózsák, lábszárvédő, térképtáska, hátizsák

és mindennemű hadfölszerelési tárgyak

jobb minőségben gyári árban kaphatók

Papek József cs. és kir. udv. száll.

bőröndös és finom bőrárugyártónál.

 

24–36 éves népfelkelők

életbiztositását elfogadjuk

és kedvező feltételek mellett vállaljuk

a háborukockázatot is

azonnali érvényességgel.

 

Megjelent! Az Athenaeum

irodalmi nyomdai- és részvénytársaság

Eisler osztályának kiadásában

a dum-dum

világháborus társasjáték

a legszebb és legidőszerűbb karácsonyi ajándék

kicsinyeknek és nagyoknak.

 

Egy szerencsétlen v. szigorló orvos,

aki katonai szolgálata alatt megsüketült,

játékkészitéssel foglalkozik.

De mert most e hadi állapot alatt

nem tud e házimesterségével keresni,

kéri a sorsát megszivlelni tudó

jólelkű közönséget, sziveskedjék őt segiteni,

szíveskedjék tőle játékot venni.


EX Symposion 2004 All rights reserved ©  |  Főszerkesztő: Bozsik Péter  |  Kiadja az EX Symposion Alapítvány  |  bozsik@exsymposion.hu  |  Webdesign: Pozitív Logika Kft.