EX a facebookon
MEGRENDELÉS / ELŐFIZETÉS
galéria / fórum Galéria Fórum
ÚJ Symposion
EX
Támogatók


PLPI
2021. augusztus 5. | Krisztina napjaAKTUÁLIS SZÁM:996741. látogató
Aktuális EX címlapajánlás

 

Már

kapható

Tanácstalan köztársaság

című

számunk!

DOKUMENTUM

Páldi Livia

KIS VARSÓ

(Kultúrpalota/ Észak, Dél, Kelet, Nyugat, 1996)

2000. október 2.

A Kis Varsó Havas Bálint és Gálik András által kezdeményezett hat éve tartó képzőművészeti kísérlet. Gyűjtőfogalom szellemi orientációt és munkamódszert jelölő logó. Egy nyitott változó összetételű hol lazábban hol szorosabban együttműködő munkacsoport.
A 90-es évek elején az új tárgyi világnézeti és érzelmi közegben való eligazodás és a megváltozott földrajzi intézményi és társadalmi (mozgás)tér feltérképezésének időszakában a semmiből (újra)teremtett Varsó a (szocialista) város Havas és Gálik számára maga volt az autentikus utópia egy olyan szellemi és fizikai struktúra - orientációs pont - amely Budapest akkori aktuális képével és környezetével szemben keresett identitásuknak megfelelt.
A "nagy" a valóságosan létező és folyamatosan változó Varsóhoz képest a Kis Varsó egyfajta megőrzött kép modell ugyanakkor a személyes tapasztalaton keresztül megteremtődött imaginárius tér is ahol a távolság közelségre fordítódik le.
Csakúgy mint a tevékenységüket és az elnevezést inspiráló város a Kis Varsó a túlélés/megőrzés/átmentés metaforája ugyanakkor annak utópiája is. A tünékeny ideája a látszólagosan állandóban ahol a megformálás egy adott helyzetre időszakra vonatkozó rögzítés - ahol felfüggesztődik a modellül választott "elem/dolog" megszokott minősége és kapcsolatai és ahol annak imaginárius karaktere ugyanolyan alapvető mint a tény hogy a valóságban létező.
A Kis Varsó tevékenységének és komplex kísérletének alapos értelmezése a jelenleginél nagyobb teret és elmélyültebb munkát igényel. Ez a szöveg most egyetlen konkrét kiállítással és azon keresztül a Kis Varsó projektjeinek egyik és legalapvetőbb karakterjegyével a makett kérdésével foglalkozik amely ábrázolási forma eredetét tekintve nem kimondottan a képzőművészeti diskurzushoz tartozik mint megjelenítési forma inkább a tudomány az építészet eszköztárának része mintsem az esztétikai célú tárgyalkotás gyakorlatáé.
A makettkészítés művelete mindenekelőtt tervezés egyfajta jövőbeli állapot megelőlegzése megalkotásában a leendő a megvalósulandó egész működésére szemléletessé tételére kíváncsiak létrehozói. Azon a körülményen túl hogy a makett tárgya (többnyire) fiktív mint ábrázolási formának további jellegzetessége hogy személytelen. Egy letisztultnak rendezettnek tűnő utópikus állapotot tükröz dokumentummá utólag válik. Egyik legfontosabb operációs eszköze a lépték a tárgyra és szemlélőjére vonatkoztatott nagyságviszony.
Mint mérnöki segédeszköz és nem önálló mű a mögé helyezhető alkotói identitás és szándék létrejöttének folyamata korántsem tart igényt a személyességnek arra a szintjére amely egy művészeti termék esetében hagyományosan elvárható/jelen van.
A Kis Varsó munkák esetében mindez fordítva történik a makett alapja többnyire egy létező dolog a "világból kiragadott alkatrész" és a végeredmény a fikció. A másolat készítése során a mintául választott "elem/dolog" alapvető természetével ellentmondásba kerülve saját valóságára létezésének konszenzuális elfogadottságára tapasztalati világunk természetére és működésére kérdez rá. A makett eredetije és az elkészült tárgy/makett között kialakuló viszony valamint a helyzetre vonatkozó (pre)koncepcióink felülvizsgálatával kapcsolatban az "úgy tekinteni a dolgokra mintha először látnánk őket" (Flusser) módszere a megszokás kiiktatásának próbája munkál bennük.
A Lengyel Intézetben 1996-ban bemutatott kiállítás esetében egy olyan makett dokumentációjáról beszélünk amelynek tárgya valóságos amely mögött egy átélt/átélhető személyes élmény van ahol a makett maga is valóság műtárgy a szó klasszikus hagyományos és populáris értelmében szobor.
A Kultúrpalota / Észak Dél Kelet Nyugat (1996 Lengyel Intézet Budapest) kiállításra Havas és Gálik eredetileg Varsó dokumentarista makettjének elkészítését tervezték de a teljes makett sohasem készült el. A nagyméretű fekete-fehér fotográfiák két sorozatának tárgya egy épület - a szovjet nép ajándékaként 1952 és 1955 között épült és Varsó látképét alapvetően meghatározó Kultúrpalota - nyomán készült kisméretű makett egy gipszfaragvány - vagy ha úgy tetszik egy apró szobor amely egy épületet ábrázol. A képek szó szerint ezt a tárgyat járják körül. A négy nézet az azonosságok és az eltérések egyértelműen őrzik a körüljárhatóság tényét. Az első sorozatnak a makettről készült videofilm monitorról fotózott negatív képein a Kultúrpalota négy homlokzata elmosódó kontúrokká válik lebegővé mint az álomképek egyértelmű jellegüket elvesztik elszakadnak szinte minden eseményszintű összefüggéstől.
A másik sorozat képein az elkészült makett látható a Kultúrpalotával és annak közvetlen környezetében található hozzá arányosított domináns épületekkel - konstellációjuk egy keringési pályát modellez - csendéletként egy célkeresztszerű háttér előtt.
A képek saját létrejöttük folyamatát nem tagadják le de elrejtik sejtetik és nem fedik fel a néző számára. A képek egy műveleti sor végén álló eredményként de nem végcélként jelennek meg. A létrehozás folyamatával kapcsolatos talányosság mediális identifikálhatatlanság egy ismeretlen helyre egy "lakatlan szigetre" helyezi őket amit a nézőnek magának kell felfedezni bejárni. A médium elveszíti referenciális erejét nem lehet támpontja az értelmezésnek. A néző magára marad a képekkel. A transzformációknak amelyek a képeket létrehozták a célja éppen az hogy a képek végül önmagukban legyenek hogy referenciális támpontok híján a szemlélőből egy önálló és személyes viszonyulást kényszerítsenek ki.
A Kis Varsó territóriuma egyfajta senkiföldje. A Kultúrpalota-képek ennek az identitásnak a szülöttei a látással az emlékezéssel és a megformálással kapcsolatos vizsgálódások efemer folyamatainak lebegő rejtőzködő karakterű dokumentumai.


EX Symposion 2004 All rights reserved ©  |  Főszerkesztő: Bozsik Péter  |  Kiadja az EX Symposion Alapítvány  |  bozsik@exsymposion.hu  |  Webdesign: Pozitív Logika Kft.