EX a facebookon
MEGRENDELÉS / ELŐFIZETÉS
galéria / fórum Galéria Fórum
ÚJ Symposion
EX
Támogatók


PLPI
2018. szeptember 26. | Jusztina, Kozma, Damján napjaAKTUÁLIS SZÁM:718249. látogató
Aktuális EX címlapajánlás

 

Már

kapható

Árny-ék

című

számunk!

Exjugó lexikon

Pató Attila

Utcanév

2013. június 5.

 

 

A valódi köztereinkről és egzisztenciális köztes tereinkről már az utcák és a terek elnevezése is sok mindent elárul. Közép-Európában – különösen a látogatók számára – az utcanevek dinamikája az egymásra rétegzett történelmi élmények, az egymást követő kisebb-nagyobb hatalmak preferenciáinak és a helyi szokások egymásra vetülésének sajátos kaleidoszkópját nyújtják. Valami színes és abszurd eklektika megannyi jele. Ki tudná megmondani, valami nehézkes, de neurotikus organizmus fantáziájának, netalán lelkiállapotának szimptómái-e – vagy csupán az idő szeszélyének mulatsága… Nota bene, e tekintetben a szobrok szinte ordítanak, vagy csak csöndben kisírnak a térből.

Ulica Petefi / Petofi / Petöfi, Aleja Maršala Tita, Marksov put, Leninská… – Mintha valóban Rejtő Jenő-i térben barangolnánk. De nem tévedés, nem egy helyütt ezek a nevek még ma is láthatók. Pár éve Temerinben még megtalálható volt a Lenin utca (nota benne az ulica Sirmai Karolja szomszédságában), Szabadkán pedig talán még ma is a Marksov puton hajtanak ki a délre vezető országút felé. Legalább pár éve, a 2000-es évek közepén még így volt.

Az utca neve az emlékezet, s mint ilyen, a közösségi és identitáspolitikák hatékony eszköze – bizonyára azon képessége miatt, hogy az idővel való kibabrálás hatékony eszközét ígéri. Annyi bizonyosnak látszik, hogy a személyek neveinek megörökítése a közterek elnevezésében a modernkori nacionalizmus terméke. Aligha képzelhető, hogy a kínai császár számára bármi garanciát jelentett volna a mennyei erőkkel vívott küzdelmei kontextusában, hogy a róla elnevezett utcán vagy téren piszkoljanak a kutyák…

Jugoszlávia közép-európai pozíciójáról árulkodik az utcanévadás geopolitikájának gyakorlata, amit egy politikai értelemben nagyon is rokoni államban figyelhetünk meg. Nem kell messze kalandoznunk a Vencel tértől, amennyiben az ulice Jugoslavskát (Jugoszlávia utcát) keressük. Roppant sajátos szöveg-, illetve utcanév-környezetben találjuk: Prága Vinohrády negyedében a Naměstí Míru, tehát a Béke tér környékén. A Béke téren fut össze a Jugoslavská, az Anglická, a Francouská és a Rumunská utca – s még egy szimbolikus névvel, a Slezská (Sziléziai). Tán az sem véletlen, hogy kissé odébb, nem messze található a Krimská és a Varšavská.

Találunk Prágában ulice Maďarskát is, jóllehet ezektől távol, ugyancsak sajátos kontextusban: nem túl nagy utca, s miután elhaladunk a Náměstí Interbrigády mellett, kiérünk egy széles sugárútra, neve: Jugoslavských partizanu.

Kissé tágabb horizonton jól mutatja a hajdani szövetséges jelentékenységét, hogy Csehországban további huszonnégy városban található ulice Jugoslavská. Például egy másik történelmi városka, név szerint Mělník külvárosi részében egymás mellett sorakozik a Bulharská, a Jugoslavská és a Rumunskáulice Maďarská itt egyálatalán nincsen.

Prágában ugyanakkor az ulice Budapešťská az ulice Berliská mellett található – egy külvárosi panelnegyedben, a Nám. Přátelství szomszédságában. Ez esetben viszont máig nem jutottam kínos kétségeket kizáró válaszra, vajon kik, és milyen típusú barátságra gondoltak a névadományozás kapcsán.


EX Symposion 2004 All rights reserved ©  |  Főszerkesztő: Bozsik Péter  |  Kiadja az EX Symposion Alapítvány  |  bozsik@exsymposion.hu  |  Webdesign: Pozitív Logika Kft.