EX a facebookon
MEGRENDELÉS / ELŐFIZETÉS
galéria / fórum Galéria Fórum
ÚJ Symposion
EX
Támogatók


PLPI
2018. szeptember 25. | Eufrozina, Kende napjaAKTUÁLIS SZÁM:717977. látogató
Aktuális EX címlapajánlás

 

Már

kapható

Árny-ék

című

számunk!

Exjugó lexikon

Meir Feldmann - Fenyvesi Ottó - Józsa Márta

Új Symposion

2013. június 5.Az Új Symposion egy irodalmi, művészeti folyóirat volt, amelyet 1965-ben, a Képes Ifjúság című újvidéki lap Symposion című mellékletéből alapítottak jugoszláviai magyar irodalmárok. A folyóirat 1983-as betiltása után elég rendszertelenül jelent meg, majd a balkáni háborúk idején, 1992-ben végleg megszűnt.

A lap szerkesztői, munkatársai közé tartozott Tolnai Ottó, Domonkos István, Gion Nándor, Végel László, Danyi Magdolna, Thomka Beáta, Sziveri János, Fenyvesi Ottó, Balázs Attila, Szombathy Bálint, Radics Viktória, Fekete J. József és még sokan mások.

A lap korai szakaszában a jugoszláviai irodalom és kultúra érzékelhetően sokkal markánsabban hatott a fiatal vajdasági magyar írónemzedékre, mint a magyarországi irodalom. Föltételezhető, hogy a lap Vajdaságon kívüli sikertörténetéhez hozzájárult az is, hogy akkoriban a magyar olvasónak senki más nem közvetíthette a Jugoszláviában kialakult eredeti hangvételű kulturális közeget, amely jóval szabadabb volt, mint a szovjet tömb országainak kultúrája (ne feledjük: olyan országról beszélünk, ahonnan szabadon lehetett utazni bárhová!). A hatást fokozta, hogy az 1965-től önálló lapként megjelenő Új Symposion az egyetlen avantgárdnak mondható periodika volt az egész akkori magyar lapkínálatban.

Az Új Symposion avantgárd attitűdje – Losoncz Alpár egykori symposionista, ma újvidéki tanár, filozófus szerint – nem elsősorban esztétikailag, hanem radikális világértelmezési, világrombolási öndefinícióként értendő. És lássuk be: a hatvanas évek közepén, Magyarországon – és persze a Felvidéken meg Erdélyben – ez az attitűd a soha nem remélt szabadságot jelképezhette még akkor is, ha olykor érkeztek hírek a lap vagy egyik legendás szerkesztője, Tolnai Ottó elleni támadásokról, 1983-ban a Sziveri-féle szerkesztőség menesztéséről, az utána létrejött Új Symposion elleni bojkottról és más olyan jelenségekről, amelyek legalábbis áthallásokat tettek lehetővé. (Például a lap ellen indított, legtöbbet emlegetett támadás időpontja nagyjából egybeesik a Mozgó Világ ellen indított hadjárattal.) Mindez a szabadság látszata mellett azt is valószínűsítette, hogy „a Tito-féle szabadabb szocializmus” mégiscsak ugyanarról a tőről fakad, mint a szovjet blokkot sanyargató ideológiai hínárok sokasága.[1]

Amígnem az egésznek vége szakadt, és a háború árnyékában megalakult a magyarországi EX Symposion.

 

[1] A szócikk egy része A symposionok szümposionja címmel a Litera.hu irodalmi portálon látott napvilágot 2010. május 7-én.


EX Symposion 2004 All rights reserved ©  |  Főszerkesztő: Bozsik Péter  |  Kiadja az EX Symposion Alapítvány  |  bozsik@exsymposion.hu  |  Webdesign: Pozitív Logika Kft.