EX a facebookon
MEGRENDELÉS / ELŐFIZETÉS
galéria / fórum Galéria Fórum
ÚJ Symposion
EX
Támogatók


PLPI
2018. szeptember 26. | Jusztina, Kozma, Damján napjaAKTUÁLIS SZÁM:718311. látogató
Aktuális EX címlapajánlás

 

Már

kapható

Árny-ék

című

számunk!

Exjugó lexikon

Papp P Tibor

A három M

2013. június 5.A magyar félmúlt kapcsán közismert a három T (tűrt, tiltott, támogatott kategória) szerepe a kultúrpolitikában. A jugoszláv kultúrtantik tevékenységéhez nem kötődik hasonló, ikonikus azonosító. Amit a jugoszláviai magyar kulturális elit viselt dolgai kapcsán eddig sikerült felszínre hozni, arról sem alakult ki szakmai, de még zsurnálpoétikai közmegegyezés sem. Pedig ez utóbbi terén forrásokat is tudtak mozgósítani. A Symposion kapcsán is született pletyka- és dokumentum-kötet, visszaemlékezés és napló, csak éppen a tudományos földolgozás várat magára. Amikor, jó tíz évvel ezelőtt, megpróbáltam a kisebbségi folyóiratok topológiájához elméleti keretet kidolgozni, mindenhol falakba ütköztem, s mivel a lapszámok digitalizálása is gyerekcipőben járt, néhány év meddő küszködés után más kutatási terület felé fordultam. Akkoriban fontosabbak voltak a fenti, az önreflexió alacsony fokán álló, „emlékezés dominálta” műfajok. Nem véletlenül. A jugoszláv kultúrpolitika egyik fő eszköze a mítosz. Ettől a hagyománytól a titóista időkben szocializálódottak később sem igen tudtak elszakadni. De a mítoszt illetően a közeg legalább rendelkezik némi (ön)ismerettel. A másik két, szerintem meghatározó összetevő azonban mindmáig említetlen maradt a jugoszlavizmus boszorkánykonyhájának alkímiájával foglalkozók közszereplők megnyilatkozásaiban. Pedig az ön- és a közkép alakításának a menedzsment és a marketing is fontos eszközei voltak. Legföljebb akkoriban nem ezekkel a szavakkal jelölték a tevékenységüket. A menedzsmentet anno káderpolitikának, a marketinget pedig (egypárti) propagandának hívták – ha egyáltalán. Jellemzően inkább csak tették, anélkül, hogy tudták volna, mit. Ez persze nem ment föl bennünket az alól, hogy legalább utólag megpróbáljuk fölfejteni e „mitikus kor” mozgatóinak működési mechanizmusát. Ha a két utóbbi kapcsán próbálkozunk kutakodni, azt az érintettek személyes támadásként élik meg. A struktúra és fönntartói azonban különböző súllyal járultak hozzá a rendszer működtetéséhez. Ezt legalább modell-szinten szét kellene tudni választani, ha nem akarunk az emlékezés műfajaink foglyai maradni. Kedvenc lengyel közgazdászommal szólva: „Mindenkinek olyan világ adatik meg, amelyet képes megérteni.”[1]

[1] Grzegorz W. Kołodko: Mérföldkövek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009. 202. o. Wiśniewski Anna ford.


EX Symposion 2004 All rights reserved ©  |  Főszerkesztő: Bozsik Péter  |  Kiadja az EX Symposion Alapítvány  |  bozsik@exsymposion.hu  |  Webdesign: Pozitív Logika Kft.